Logo van Rode Laarzen

<< terug

Toeristische platforms

Rode Laarzen is nauw betrokken bij de regiopromotie van Noord-Limburg die gebeurt onder de merknaam Liefde voor Limburg. Jeske treedt op als projectmanager bij twee zgn. toeristische platforms; Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo en Toeristisch Platform Horst aan de Maas.

Bedrijven uit de sector recreatie & toerisme verenigen zich in een lokaal toeristisch platform om zodoende slagvaardiger te worden en financiën te bundelen. Als projectmanager is Jeske belast met taken als free publicity genereren, marketing, ondernemers binden aan het platform, sales, communicatie, productontwikkeling (bijvoorbeeld apps voor iPhone en Android, Google Glass, informatiesystemen) etc.

Binnen deze projecten werkt Rode Laarzen nauw samen met ondernemers in recreatie en toerisme, lokale overheden, city marketeers en Leisure Port.

www.liefdevoorlimburg.nl